Informacja dot.budowy ogrodzenia i dojścia do cmentarza z I wojny światowej w Opatowcu.

27 sierpnia 2013 | informatyk

W związku z nieodpłatnym przejęciem przez Gminę Opatowiec od Skarbu Państwa działki przy ul. Nowokorczyńskiej w Opatowcu, na której znajduje się cmentarz z I wojny światowej, przystąpiliśmy do budowy chodnika, dojścia do cmentarza oraz ogrodzenia i bramy wejściowej.

Koszt wykonania zadania wyniesie 13 530 zl. z czego 10 000 zł. zostało pozyskane od Rady Ochrony Walk i Męczeństwa w Warszawie, pozostałe środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

Roboty wykonuje Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Opatowcu, termin ich zakończenia zaplanowano na 20 września 2013 r.