Powiatowe Święto Plonów w Czarnocinie

27 sierpnia 2013 | hubert

W niedzielę 25 sierpnia 2013 roku odbyły się Dożynki Powiatu Kazimierskiego. Gminę Opatowiec reprezentował Wójt – Sławomir Kowalczyk, Starostowie dożynek gminnych – Agnieszka Lisikiewicz i Rafał Kański oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Kamiennej na czele z Sołtysem wsi Tadeuszem Domoniem.

Panie z KGW wspólnie z pracownikami urzędu gminy przygotowały stoisko gminne, na którym można było skosztować wspaniałych wypieków i tradycyjnych potrawy naszego regionu. Na stoisku zaprezentowano liczne materiały i publikacje promujące gminę Opatowiec i jej mieszkańców.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zaprezentrowano i „ośpiewano” wyłoniony w eliminacjach dożynek gminnych wieniec przygotowany przez Panie z KGW z Kamiennej.

Komisja konkursowa uznała, że reprezentantem powiatu kazimierskiego na Dożynkach Wojewódzkich w Bogorii będzie wieniec sołectwa Czyżowice (Gmina Bejsce).

Znakomicie zaprezentowały się dzieci i młodzież z terenu naszej gminy: Patryk Pawlik, Wiktoria Maj i duet Natalii Cabaj i Natalii Kurzyńskiej, których występy publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

W uroczystościach dożynkowych liczne grono stanowili mieszkańcy naszej gminy, radni powiatowi, radni gminy Opatowiec oraz sołtysi.