Otwarcie preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dla poszkodowanych rolników w wyniku nawalnego deszczu i gradu w dniach 20 i 22 maja br.

6 września 2013 | informatyk

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: Fwe 4400KL-47/2013/3308 z dnia 27 sierpnia 2013 roku wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dla poszkodowanych w wyniku nawalnego deszczu i gradu  w dniach 20 i 22 maja br.

pismo pełnomocnika ds.usuwania klęsk żywiołowych w woj.świętokrzyskim