Podpisanie umowy na remont trzech odcinków dróg gminnych

10 września 2013 | admin1

W dniu dzisiejszym Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty – Skarbnika gminy podpisał  umowę z przedstawicielami firmy „Szar-Bud” na remont dróg gminnych współfinansowany z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo -Dostępność – Rozwój.

Wyremontowane zostaną trzy odcinki dróg gminnych. Pierwszy odcinek drogi gminnej nr 357012T Ksany – Chwalibogowice – Kraśniów na długości 210 mb i dwa  odcinki drogi gminnej nr 357028T Kobiela – Chrustowice – Pruska na długości 740 mb tj. w miejscowości Kobiela 440 mb a w miejscowości Chrustowice 300 mb.

Koszt remontu wynosi 132 209,01 zł z którego połowę kosztów tj. 66 104,01 zł pokrywa Wojewoda Świętokrzyski. Termin wykonania do 20 października br. Wykonawcą robót jest P.P.U. „Szar-Bud” z Szarbi Zwierzynieckiej koło Skalbmierza.