Porozumienie samorządów w sprawie złożenia wspólnego wniosku dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej

13 września 2013 | admin1

W ramach projektu o nazwie  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego”, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec  podpisał umowę partnerską z Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez Starostę – Jana Nowaka i Wicestarostę – Michała Buckiego, Wójtem Gminy Czarnocin – Marią Kasperek i zastępcą Wójta Gminy Zagnańsk – Robertem Kaszubą, przy kontrasygnacie Skarbników Gmin i Powiatu.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w dniu 6 września 2013 roku w obecności Mirosława Pawlaka – Posła na Sejm RP, Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Małgorzaty Muzoł – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Porozumienie umożliwiło samorządom wspólne złożenie wniosku o dofinansowanie. W Gminie Opatowiec planuje się objąć termomodernizacją obiekty szkolne w Opatowcu i Krzczonowie.