VI spotkanie Świętokrzyskich Pierwszaków w Wiślicy

18 września 2013 | informatyk

Droga dziecka do szkoły jest ważnym problemem komunikacyjnym i edukacyjnym. Dlatego właśnie edukacja dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym to świadomie zaplanowana i prowadzona działalność nauczycieli, rodziców i władz samorządowych, obejmująca nauczanie i uczenie się, wychowanie i samowychowanie, której głównym celem jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym W związku z tym dnia 16 września uczniowie klas pierwszych Szkół Podstawowych z terenu gminy Opatowiec wzięli udział w przedsięwzięciu profilaktyczno – edukacyjnym „Kochane Pierwszaki”, które odbyło się w Wiślicy. Dowóz na plac sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wiślicy został zapewniony przez Wójta Gminy Opatowiec, który towarzyszył pierwszakom i ich opiekunom.

Celem tego przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego było:

  1. Zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie I klasie szkoły podstawowej z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.
  2. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  3. Uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.
  4. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
  5. Umiejętność przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni i na jezdni.
  6. Błogosławieństwo dzieci klas I u progu rozpoczęcia nauki szkolnej połączone z zainicjowaniem systematycznych działań w szkołach w zakresie kształtowania ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne w różnych sytuacjach, w tym jako użytkowników dróg.

W zorganizowanie udziału dzieci zaangażowało się wiele i instytucji i znanych postaci : Biskup Kielecki Marian Florczyk, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach Jarosław Szymczyk, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Wójt Gminy Wiślica Stanisław Krzak, Prezes Zarządu „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. Wojciech Legawiec oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł .

W czasie uroczystości dzieci świetnie się bawiły z Koziołkiem Matołkiem – postacią z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Do wspólnej zabawy zachęcała ze sceny Pani Małgorzata Muzoł- Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz przedstawiciele władz samorządowych, którzy przybyli na to spotkanie.

W Bazylice Kolegiackiej Biskup Marian Florczyk poświęcił pierwszoklasistom plecaki. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały pogadanki funkcjonariusza Policji na temat bezpieczeństwa na drodze, a także oglądnęły sprzęt policyjny. Bardzo chętnie obejrzały pokaz tresury policyjnych psów. Oprócz słodkich bułeczek i napojów mali uczniowie otrzymali znaczki odblaskowe, zakładki do książek oraz plakaty promujące bezpieczeństwo „Kodeks bezpiecznego pierwszaka”.

We wspaniałych humorach pierwszoklasiści bezpiecznie wrócili do szkoły.