Podpisanie umowy z wykonawcą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Opatowiec

20 września 2013 | informatyk

W dniu 17 września 2013 r.  Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty – Skarbnika Gminy podpisał umowę z Tomaszem Kasprzykiem – dyrektorem zarządzającym firmy Delfin Sp. z.o.o. z Kielc na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 5m3/d w gminie Opatowiec. Inwestycja dotyczy budowy 143 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Prace rozpoczną się jeszcze w roku obecnym, termin wykonania zadania to 30 września 2014 r.