Zakończył się remont kolejnych dróg na terenie Gminy Opatowiec

20 września 2013 | informatyk

W dniu 20 września 2013 r. Komisja powołana przez Wójta Gminy dokonała odbioru końcowego robót:

- drogi gminnej w Opatowcu – od ul. Legatka do drogi powiatowej Opatowiec-Wiślica, o długości 415 mb oraz szerokości jezdni 3 mb.  Przebudowa drogi obejmowała m.in. ścinkę pobocza, podbudowę z kruszywa,  umocnienie i profilowanie poboczy, podbudowę z kruszywa na pięciu zjazdach. Ogólna wartość inwestycji wyniosła ok. 70 tys.zł, z czego 20 tys. zł dofinansuje Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

- drogi gminnej na ul. Krótkiej w Opatowcu,  o długości 135 mb, szerokości 3mb. Remontu ul. Krótkiej dokonano dzięki porozumieniu Wójta Gminy Opatowiec z Sołtysem i Radą Sołecką Opatowca. Wartość zadania wyniosła ok. 22 tys. zł. z czego 15 tys.zł przeznaczyła Rada Sołecka, 7 tys.zł to środki własne Gminy.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm: Usługi Koparko-Ładowarką, Transport drogowy Marcin Piotrowski z Badrzychowic i PPUH „Farmer”, Lesław Piotrowski z Buska-Zdroju.