99 rocznica pierwszych bojów Legionów Piłsudskiego

23 września 2013 | informatyk

W dniu 22 września 2013 roku, w 99 rocznicę pierwszych bojów Legionów Piłsudskiego przed pomnikiem w Czarkowach odbyła się uroczysta Msza Św. Polowa w intencji poległych żołnierzy. Złożono kwiaty oraz zapalono znicze pamięci.

W uroczystościach zorganizowanych przez Gminę Nowy Korczyn wzięli udział licznie przybyli goście, w tym mieszkańcy Gminy Opatowiec, przedstawiciele władz samorządowych. Postawę patriotyczną okazała również młodzież szkolna z terenu naszej gminy, która wraz z dyrektorami i opiekunami przybyła na uroczystość z pocztami sztandarowymi.