Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

25 września 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 września 2013 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 5 września 2013r.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
  8. Sprawy różne.
  9. Zapytania i interpelacje.
  10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba