Otwarcie preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku nawalnego deszczu

27 września 2013 | informatyk

Pełnomocnik wojewody ds. usuwania klęsk żywiołowych w woj. świętokrzyskim uprzejmie informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: F we-4400KL/51/KK/3559 z dnia 11 września 2013 roku wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dla poszkodowanych w wyniku nawalnego deszczu, który wystąpił w dniu 10 czerwca 2013 roku w gminie Opatowiec. Więcej szczegółów w pok. nr 5 w Urzędzie Gminy i pod nr tel. 41-35-18-052 wew.14.