Konsultacje Społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014 – 2020

30 września 2013 | informatyk

Wojewoda Świętokrzyski  informuje, iż z dniem 20 września br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Proces konsultacji prowadzony jest w formie on – line. Uwagi do dokumentu można zgłaszać poprzez formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej:

www.polskawschodnia.gov.pl/konsultacje-popw

do momentu zakończenia konsultacji, tj. do 25 października br.

Mając na uwadze duże znaczenie Programu dla rozwoju regionu oraz dobrą znajomość celów i potrzeb do zrealizowania zachęca się mieszkańców do jak najszerszego włączenia się w proces konsultacji.

Zebrane opinie i uwagi zostaną wykorzystane w pracach nad ostateczną wersją Programu.