Podsumowanie projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec”.

3 października 2013 | hubert

W dniu 25 września 2013 roku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec”, o wartości 71.200,00 zł, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

W seminarium, które upływało pod hasłem „Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było” wzięło udział 20 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i Zespołu Szkół w Opatowcu, którzy poszerzali swoją wiedzę i umiejętności poznając nowe możliwości samokształcenia, aby móc skutecznie korzystać z nowych form nauczania, które oferują technologie teleinformatyczne.

Przybyli również zaproszeni goście: dr Marzena Marczewska – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Józef Żurek – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ubiegłej kadencji, Inez Romaniec – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Renaty Janik, Grażyna Pauli – doradca metodyczny Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Magdalena Koruba – trener, prowadząca warsztaty psychologiczne dla nauczycieli oraz Robert Soból – trener i wykładowca firmy Vulcan.

Witając przybyłych gości Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec wyraził nadzieję, że dzięki realizacji projektu i pozyskaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w postaci platformy e-learningowej, dziennika elektronicznego oraz zestawu interaktywnego, nauka w szkołach na terenie gminy będzie stawała się dla uczniów przyjemniejsza, skuteczniejsza i nowocześniejsza.

Wójt Gminy zwrócił również uwagę na to, aby nie zapominać o dobrych tradycjach edukacji - o sprawdzonych przez lata metodach nauczania, po czym pogratulował i wręczył nagrody nauczycielom, których multimedialne projekty lekcji zostały wyróżnione.

W trakcie seminarium uczestnicy mieli też okazję do wysłuchania wykładu na temat najnowszych trendów w nauczaniu i nowoczesnych systemów dokumentowania swojej pracy. Oficjalną część spotkania zakończyło wręczenie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia formy doskonalenia zawodowego, po czym wszyscy wspólnie wysłuchali krótkiego koncertu muzycznego przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu.

Spotkanie kończące realizację projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec” było nie tylko zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy grona pedagogicznego, ale także możliwością zaprezentowania talentów tych osób, dla których tak naprawdę to wszystko się odbywa. Celem bowiem wspólnych wysiłków tak wielu osób jest oczywiście uczeń. On jest w centrum uwagi nawet wtedy, gdy pozornie wydaje się, że wydarzenie dotyczy tylko nauczycieli.