Budowa Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego – informacja

8 października 2013 | informatyk

W związku z rozpoczętym etapem realizacji projektowania i budowy sieci światłowodowej w projekcie „Sieć Szerokopasmowa polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na terenie Gminy Opatowiec działają pracownicy przedsiębiorstw wykonujących zadania z zakresu prowadzenia uzgodnień, projektowania i realizacji budowy sieci światłowodowej.  Osoby te działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Marszałka Wójewództwa Świętokrzyskiego pana Adama Jarubasa, są upoważnione m.in. do prowadzenia negocjacji warunków udostępnienia nieruchomości prywatnych pod budowę sieci.

Mając na uwadze ochronę interesów mieszkańców gminy oraz zabezpieczenie przed pojawieniem się osób podszywających pod pracowników wykonawców, publikujemy poniżej wzór pełnomocnictwa udzielanego przez Marszałka. Każdy z pełnomocników powinien wylegitymować się takim imiennym pełnomocnictwem oraz dowodem osobistym.

wzór pełnomocnictwa