Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Kocina

8 października 2013 | informatyk

W dniu 3 października 2013 roku Jednostka OSP w Kocinie wzbogaciła się w nowoczesny sprzęt do ratowania ludzi uwięzionych w samochodach podczas wypadków drogowych. Jest to szczególnie ważny i przydatny sprzęt, bowiem jednostka OSP w Kocinie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, często bierze udział w wypadkach komunikacyjnych i innych akcjach ratowniczo-technicznych.

W skład zakupionego zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych wchodzą:
- rozpieracz ramieniowy SP 310
- nożyce S 510
- agregat hydrauliczny P 650SG

Nowe wyposażenie Jednostki kosztowało 36 tys. zł, z czego 30 tys. zł udało się pozyskać z Państwowej Straży Pożarnej, a pozostałe  6 tys. stanowił wkład własny Gminy Opatowiec.