Remonty kolejnych odcinków dróg gminnych (Chwalibogowice, Chrustowice, Kobiela)

8 października 2013 | informatyk

W dalszym ciągu poprawia się stan techniczny dróg naszej Gminy.

Komisja powołana przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec w składzie: Stanisław Kurek – pracownik UG, Łukasz Marzec – pracownik UG, Wiktor Kozioł – sołtys wsi Kobiela, Mirosław Boksa – Sołtys wsi Chwalibogowice, Kraśniów, Janusz Kaczmarczyk – sołtys wsi Chrustowice dokonała odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatowiec z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Nawierzchnia asfaltowa położona została  na drogach gminnych w następujących miejscowościach:

-        Chwalibogowice – 210 mb  >>> zdjęcia

-        Chrustowice – 300 mb  >>> zdjęcia

-        Kobiela – 470 mb  >>> zdjęcia

Całkowity koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł niemal 140 tys. zł, z czego połowa refundowana będzie ze środków pozyskanych prze Gminę ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych), a drugą  połowę stanowić będą środki własne Gminy Opatowiec.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c., Szarbia Zwierzyniecka.