„Świętokrzyski Anioł Dobroci” – zgłoszenia do 18 października

11 października 2013 | informatyk

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza do udziału w dziewiątej edycji Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Jego celem jest promowanie i nagradzanie osób i instytucji, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom potrzebującym pomocy, a swym przykładem krzewią idee bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 października br.

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie wyróżnić i nagrodzić pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, działających na rzecz potrzebujących, znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Nagrody – Statuetki „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” przyznawane są w dwóch kategoriach:

- indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem  i  poświęceniem niosą  pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
- zespołowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, tworzących i wdrażających innowacyjne projekty.

Termin nadsyłania zgłoszeń na stosownym formularzu upływa 18 października 2013 r. – decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który jednocześnie podejmie decyzję o przyznaniu nagród.

„Świętokrzyski Anioł Dobroci” – to symbol miłości, opieki, cierpliwości, prawdy, mądrości, pocieszenia – cnót niezbędnych wszystkim realizującym  misję w pomocy społecznej.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin plebiscytu