Trwa realizacja projektów „Z wiedzą do Europy” i „Mierzymy w stronę gwiazd”

14 października 2013 | informatyk

Od początku września, Gmina Opatowiec realizuje na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, dwa projekty pn. „ Z WIEDZĄ DO EUROPY” oraz „Mierzymy w stronę gwiazd” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013. Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

W środę, 2 października w ramach promocji projektów „Z WIEDZĄ DO EUROPY” i „Mierzymy w stronę gwiazd” Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk wręczył 84  uczniom i uczennicom  klas 0 – VI Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i 82 gimnazjalistom oraz gimnazjalistkom  klas I – III Gimnazjum w Opatowcu materiały promocyjne.

O godzinie 8:00 w ramach promocji projektu w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbyło się uroczyste spotkanie na którym beneficjentom projektu, czyli 84 uczniom i uczennicom  klas od 0 do VI wręczono materiały promujące projekt. Plecaki, kubki, długopisy, pendrive’y 2GB, segregatory, notesy, gumki, smycze oraz kalendarze z nadrukami wręczył Wójt Gminy oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomasz Paluch. Wszystkie otrzymane materiały sprawiły uczniom ogromną radość tym bardziej, że zostaną one wykorzystane podczas zajęć realizowanych w trakcie projektu i na pewno przyczynią się do aktywnego w nim uczestnictwa. Materiały zakupiono ze środków przeznaczonych na promocję, ujętych  w budżecie projektu.

więcej zdjęć

Realizacja projektu potrwa do 27.06.2014 r i obejmie nie tylko zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów lecz również umożliwi dostęp do profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej.

O godzinie 11:00 podobne spotkanie promocyjne odbyło się w Gimnazjum w Opatowcu. Gimnazjalistom również zostały wręczone materiały promujące projekt.  Z rąk Wójta Gminy Opatowiec i Zespołu Projektowego „Mierzymy w stronę gwiazd” oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu Elżbiety Szczęsnej-Kusak, gimnazjaliści otrzymali: pendrive’y, długopisy, notatniki, smycze oraz plecaki. Materiały otrzymane przez młodzież gimnazjalną pomogą w rozwijaniu  zainteresowań i pasji realizowanych w trakcie zajęć pozalekcyjnych objętych projektem.

Projekt realizowany przez gimnazjum w Opatowcu potrwa również do 27.06.2014r. a gimnazjaliści będą mogli w ramach zadań projektowych skorzystać z zajęć wspomagających rozwój kompetencji kluczowych w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i języka angielskiego. Dodatkowo specjalnie dla młodzieży gimnazjalnej przewidziano zajęcia związane z doradztwem edukacyjno – zawodowym w ramach nowoutworzonego Szkolnego Ośrodka Kariery.

więcej zdjęć

Obydwa projekty będą dla dzieci i młodzieży okazją do licznych wyjazdów edukacyjnych przewidzianych w toku realizacji projektów.