Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie odwiedzili krakowski teatr „Groteska”

14 października 2013 | informatyk

W dniu 3.10.2013 r. odbyła się realizowana w ramach projektu „Z WIEDZĄ DO EUROPY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wycieczka do teatru „Groteska” w Krakowie. Był to pierwszy z długiej listy planowanych wyjazdów edukacyjnych w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie (klas 0-VI) Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Spektakl sensacyjno – muzyczny pt. „ Porwanie Baltazara Gąbki czyli Smok & roll ”, który obejrzeli uczniowie okazał się wyśmienitą rozrywką dla młodych widzów. Opowieść o przyjaźni, poświęceniu, lojalności i odwadze, które zmierzyły się ze zdradą, zakłamaniem i żądzą władzy w nowym, oryginalnym muzyczno – rock’n’rollowym spojrzeniu na dzieło Stanisława Pagaczewskiego cieszyło się zainteresowaniem zarówno klas 0-II jak również ich starszych kolegów z klas III – VI.

Wyjazd wzbogacił wiedzę uczniów na temat teatru i kultury żywego słowa, okazał się ciekawą formą organizacji zajęć pozalekcyjnych, ale przede wszystkim, umożliwił wielu z nich udział w takim widowisku teatralnym po raz pierwszy. Miłym zaskoczeniem, okazała się możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia z reżyserem i odtwórcą roli głównej Smoka Wawelskiego – Lechem Walickim. Po wizycie w teatrze wszystkim uczniom zapewniono ciepły posiłek w jednym z krakowskich centr handlowych. Dzięki realizacji projektu „ Z WIEDZĄ DO EUROPY”, współfinansowanego przez Unię Europejską, uczniowie i uczennice nie musieli ponosić żadnych kosztów wyjazdu.

Projekt realizowany jest od 2.09.2013 r na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej – Luty – Skarbnika Gminy.