Troska o Miejsca Pamięci Narodowej

16 października 2013 | informatyk

Cmentarze, mogiły i kwatery wojenne są miejscami pamięci narodowej nie tylko Polaków, ale także obywateli innych państw. Obowiązek otoczenia miejsc spoczynku należytą opieką wynika z obowiązku prawa, zawartych umów i traktatów międzynarodowych oraz tradycji. Dbanie o obiekty i miejsca upamiętnienia jest świadectwem kultury i dojrzałości społeczeństwa.

W trosce o zachowanie i utrwalenie pamięci, wydarzeń, faktów i postaci Gmina Opatowiec wykonała w miejscowości Opatowiec, ul. Nowokorczyńska, na cmentarzu z I wojny światowej prace polegające na:

  - ułożeniu chodnika z płytek betonowych na długości 50 mb i szerokości 1,60 m wraz z obrzeżami,

  - ułożeniu 25 m² kostki brukowej pod parking samochodowy,

  - wykonaniu ogrodzenia 55 mb z siatki metalowej powlekanej Ø3,5 mm i wysokości 1,50 m, zamontowanej do słupków metalowych osadzonych w betonie,

  - wykonaniu i zamontowaniu bramy wejściowej na cmentarz wojenny.

Zadanie to wykonano przy udziale środków finansowych z:

  - Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 10 000,00 zł,

  - Wojewody Świętokrzyskiego – 4 000,00 zł,

  - Gminy Opatowiec – 3 000,00 zł.

Powyższe prace wykonała Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Opatowcu. W wyniku realizacji powyższego zadania społeczeństwo Opatowca, Gminy oraz odwiedzający uzyskali możliwość swobodnego dojścia do miejsca pamięci – cmentarza na którym spoczywa:

  - 501 żołnierzy wojsk austro-węgierskich

  - 336 żołnierzy wojsk rosyjskich

  - 2 żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 roku.

Sporządził: Jan Zbertek