Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół w Opatowcu

21 października 2013 | informatyk

Dnia 15 października 2013 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą poprzedziło ślubowanie klasy I gimnazjum. Do grona gimnazjalistów dołączyło 26 uczniów. W uroczystej akademii udział wzięli: wójt Gminy Sławomir Kowalczyk, Sekretarz Gminy Bożena Zbertek, Skarbnik Gminy Anna Klimaszewska- Luty, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Obsługi Zespołu Szkół, Rada Rodziców oraz uczniowie.  Dzieci z klasy szóstej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum zaprezentowały  wiersze  i piosenki. Część artystyczną przygotowały Panie Katarzyna Sojka oraz Małgorzata Żydowska, natomiast oprawę muzyczną przygotował Pan Wiesław Tomal wraz z zespołem wokalnym.

Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk na ręce Pani Dyrektor złożył piękny bukiet kwiatów wraz z podziękowaniami dla wszystkich nauczycieli za dar nauki i wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy. W podziękowaniu za całokształt pracy  wręczył jej Nagrodę Wójta.

Pani Elżbieta Szczęsna – Kusak  Dyrektor Zespołu Szkół złożyła życzenia dla wszystkich  pracowników naszej szkoły – cierpliwości i wytrwania oraz wszelkiej radości płynącej z mozolnego wysiłku kształtowania serc, ducha i pamięci swych wychowanków. Jak co roku nauczycielom wręczone zostały także Nagrody Dyrektora Szkoły. W gronie wyróżnionych znaleźli się: w-ce dyrektor Zespołu Szkół  Grzegorz Kozioł, Małgorzata Żydowska, Aleksandra Cugowska, Ewa Cabaj, Katarzyna Sojka oraz Alicja Witkoś – Kłos.