Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

22 października 2013 | informatyk

14 października 2013 roku w Szkole Podstawowej w Krzczonowie cała społeczność szkolna świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Świętowanie rozpoczęło się od zabawy przy muzyce, następnie odbyła się część oficjalna, którą rozpoczął dyrektor szkoły – Tomasz Paluch witając przybyłych na spotkanie gości – Wójta Gminy Opatowiec –  Sławomira Kowalczyka, skarbnik Gminy Opatowiec – Annę Klimaszewską–Luty, zastępcę przewodniczącego Rady  Gminy Opatowiec –  Mariana Gruszkę oraz emerytowanych nauczycieli –  Janinę Siemieniec i Andrzeja Kłosa oraz składając wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia.

Życzenia zdrowia, cierpliwości, wytrwałości oraz sukcesów w pracy z uczniami wraz z podziękowaniami za codzienny trud przekazywania wiedzy i kształtowania młodych umysłów złożył Wójt Gminy oraz zastępca przewodniczącego Rady  Gminy.

Potem przyszedł czas na apel „Dziś życzeń wiele” przygotowany przez uczniów klas IV – VI pod kierunkiem  Marii Pawłowskiej i Izabeli Bryły.

Podczas uroczystości dyrektor szkoły nagrodził wyróżniających się pracowników szkoły:  Beatę Tkacz,  Izabelę Bryłę, Marię Pawłowską,  Annę Pudłowską, oraz  Marka Bernardzikiewicza.  Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk wręczył nagrodę  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomaszowi Paluchowi.