II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kocina działka nr 225/1 o pow. 0,89 ha

23 października 2013 | informatyk

„ Wójt Gminy Opatowiec niniejszym informuje, że na dzień 27.11.2013r. został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 225/1 o pow. 0,89ha w Kocinie. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem po byłej szkole podstawowej wraz z obiektami pomocniczymi oraz rozpoczętą budową sali gimnastycznej.”

Osoby zainteresowane zakupem niniejszej działki zapraszamy do udziału w przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące działki dostępne są na stronie internetowej www.bip.gminy.com.pl/opatowiec
lub w Urzędzie Gminy Opatowiec w pokoju nr 4”, tel. 041 3518052 wew. 12, mail: przetargi@opatowiec.pl.

Ogłoszenie