Październik pod znakiem wycieczek w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

23 października 2013 | informatyk

Po raz kolejny w tym miesiącu uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie odwiedzili Kraków. Dzięki realizowanemu przez Gminę Opatowiec projektowi „ Z WIEDZĄ DO EUROPY”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 17.10.2013 r odbyła się jednodniowa wycieczka edukacyjna do krakowskiego Multikina. Uczniowie klas 0- II oraz III-VI tym razem wybrali się na  projekcję filmów w 3D. Głównym celem wycieczki było podniesienie świadomości i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym oraz inspiracja do rozwoju zainteresowań i samodzielnej pracy. W wycieczce wzięli udział wszyscy uczniowie i uczennice klas 0-VI Szkoły Podstawowej w Krzczonowie biorący udział w projekcie.

Wizytę w kinie podzielono na dwie grupy wiekowe, najmłodsi uczestnicy projektu – uczniowie klas 0-II obejrzeli bajkę animowaną pt. „Turbo” opowiadającą historię ślimaka, który dzięki  nieoczekiwanie nabytej mocy postanawia wziąć udział w wielkim wyścigu, w którym czeka go wiele przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Ich starsi koledzy z klas III – VI mogli zobaczyć historię pozbawionej pasków zebry, tytułowej „Kumby”, która wyrusza w poszukiwaniu magicznego źródła u którego według legendy, pierwsze zebry uzyskały paski. Oba filmy okazały się atrakcyjną formą zajęć pozalekcyjnych, dostarczyły wiele radości, a cały pobyt w kinie stał się wyśmienitą i pełną wrażeń rozrywką. Po zakończonej wizycie w kinie, obie grupy, zadowolone z udanych seansów udały się  na smaczny obiad.

Był to już drugi wyjazd edukacyjny zorganizowany w ramach projektu „ Z WIEDZĄ DO EUROPY” realizowanego przez Gminę Opatowiec na podstawie umowy podpisanej przez Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego – Adamem Jarubasem. Wszystkie wycieczki oraz zajęcia dodatkowe oferowane są uczniom i uczennicom bezpłatnie w okresie od 02.09.2013 do 27.06.2013 r , a głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty zajęć edukacyjno – wychowawczych dla 84 dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Krzczonowie.