Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – informacja

28 października 2013 | informatyk

Informujemy, że do dnia 31 października 2013 roku w Urzędzie Gminy w Opatowcu wypłacany jest podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej dla rolników, którzy we wniosku podali wypłatę podatku w gotówce.  Pozostali rolnicy, którzy we wniosku podali  nr konta bankowego otrzymają pieniądze niezwłocznie przelewem na konto podane we wniosku.