Uroczyste otwarcie Hali Sportowej w Opatowcu

1 listopada 2013 | informatyk

SPORT, ZDROWIE, REKREACJA – pod takim hasłem w dniu 29 października 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie Hali Sportowej przy Gminnym Ośrodku Sportu w Opatowcu.

Uroczystość rozpoczął Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, który poprosił ks. Roberta Boreckiego o poświęcenie hali sportowej. Następnie wójt gminy powitał wszystkich zgromadzonych gości.

Wśród nich znaleźli się m.in.: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Marek Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego, Marek Krupa – Sekretarz Powiatu Kazimierskiego, Zbigniew Cichoń – Skarbnik Powiatu Kazimierskiego.

Przybyli również wójtowie sąsiednich gmin: Maria Kasperek – Wójt Gminy Czarnocin, Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce, Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn. Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego reprezentował Adam Stoksik – Radny Powiatu Kazimierskiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowała Halina Opilska – Prezes Oddziału ZNP Kazimierza Wielka.

Obecni  byli Radni Gminy Opatowiec z Przewodniczącym Michałem Szczerbą na czele, Sołtysi sołectw Gminy, Ryszard Kłos – Dyrektor Centrum Oświatowego w Koszycach, Jan Kawalec – inspektor nadzoru budowlanego, Ewa Pozłótko – Dyrektor Biura LGD „Perły Ponidzia” wraz z Pracownikami, Tomasz Paluch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie wraz z Pracownikami, Zdzisława Gwóźdź – Kierownik GOPS w Opatowcu wraz z Pracownikami.

Nie zabrakło Rodziców z Rad Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz emerytowanych Nauczycieli. Urząd Gminy reprezentowała Bożena Zbertek – Sekretarz Gminy wraz z Pracownikami, oraz Anna Klimaszewska-Luty – Skarbnik Gminy.

Współorganizatorami uroczystości byli Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu wraz z Nauczycielami i Pracownikami obsługi.

Byli wreszcie obecni Ci najważniejsi – dla których głownie przeznaczony jest ten obiekt – dzieci i młodzież szkolna, oraz rodzice. Wśród gości byli Mieszkańcy naszej Gminy, chcący obejrzeć gruntownie odnowiony i rozbudowany obiekt sportowy.

Przybyła również Iwona Sinkiewicz – Rzecznik Prasowy Marszałka  Województwa wraz z pracownikami ITV Sejmik Kielce, którzy całe wtorkowe przedpołudnie poświęcili poznaniu najciekawszych miejsc w naszej gminie. Odwiedzili przedszkole w Krzczonowie, wieżę hejnałowo-zegarową w Opatowcu, wizytowali odnawiane ze środków unijnych świetlice wiejskie, oraz przyglądali się postępom przy budowie oczyszczalni przydomowych na terenie gminy.

Budowę Gminnego Ośrodka Sportu rozpoczęto w maju 2013r. Na obiekt składają się: gruntownie wyremontowana sala gimnastyczna, wyremontowane sanitariaty, dobudowana sala siłowni i ćwiczeń. Wymieniono pokrycie dachu na sali, docieplono ściany siłowni, przebudowano instalację elektryczną i instalacją odgromową. Na realizację zadania pn.” Rozbudowa wraz z modernizacją budynku w celu utworzenia  Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w  miejscowości Rogów” Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% ze środków unijnych Leader Plus w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 300 tys. zł, z czego 2/3 stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Po poświęceniu sali i powitaniu przybyłych gości wstęgę uroczyście przecięli: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół, Marzena Nizińska – Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum, Anna Salamon – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Karolina Szabla i Michał Kowalczyk  – uczniowie Zespołu Szkół.

Następnie głos zabrał Wójt, który w swoim przemówieniu podkreślił, że  ze względu na fatalny stan techniczny i higieniczny sali, generalny remont  był zadaniem priorytetowym. Podkreślił tu pracę pracowników Urzędu Gminy, której efektem było pozyskanie środków na dofinansowanie inwestycji.

Wójt  podziękował gorąco wszystkim, którzy pomagali w tym przedsięwzięciu: Pani Dyrektor, Nauczycielom, Rodzicom, Wolontariuszom, Radnym jak również Genowefie Stoksik i Wiesławowi Gwoździowi – reprezentantom naszej Gminy w Radzie LGD „Perły Ponidzia”, którzy wyrazili pozytywną opinię przy ocenie wniosku.

W myśl powiedzenia „słowa uczą, przykłady pociągają” udało się dokonać wielkiego dzieła, jakim jest zjednoczenie ludzi przy realizacji wspólnego celu. W każdym z nas tkwi potencjał, który można przekształcić się w coś dobrego.

Wójt przypomniał sławną łuczniczkę Marię Mączyńską, urodzoną w Opatowcu, wielokrotną mistrzynię świata, Europy i Polski. Łuczniczka, goszcząc w ubiegłym roku w Opatowcu, przekazała dla Gminy cenny dar – złoty medal, jeden z czterech, jakie zdobyła w 1967 roku na mistrzostwach świata w Amersfoort w Holandii.

W dalszej części głos zabrali zaproszeni gości, którzy gratulowali władzom samorządowym tej inwestycji i życzyli, aby sala służyła w rozwijaniu aktywności fizycznej uczniów i społeczności, i aby odbywało się na niej jak najwięcej imprez sportowo-rekreacyjnych. Adam Stoksik odczytał list od Czesława Siekierskiego posła do Parlamentu Europejskiego, po czym przekazał go na ręce pani Elżbiety Szczęsnej –Kusak, dyrektora Zespołu Szkół. Zaproszeni goście podarowali młodzieży prezenty w postaci piłek. Miły upominek przekazał również Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP, który w tym dniu nie mógł przybyć do Opatowca. Nowa sala wzbogaciła się również w elektroniczną tablicę do wyświetlania wyników. Jest to prezent od Rady Gminy Opatowiec, w imieniu której Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy przekazał pani Dyrektor pilot do tablicy.

Po części oficjalnej wszyscy zebrani obejrzeli prezentację multimedialną, przedstawiającą etapy budowy Gminnego Ośrodka Sportu oraz zostali obdarowani zestawem upominków  na okoliczność tego wydarzenia.

W ramach kontynuacji akcji realizowanej corocznie przez Gminę pn. „Widoczni i bezpieczni…” najmłodsi  uczniowie otrzymali  z rąk władz samorządowych województwa, powiatu i gminy kamizelki, opaski i breloczki odblaskowe.

W drugiej części uroczystości dzieci i młodzież szkolna wprawiła zebranych w dobry nastrój prezentując bogaty program artystyczny. Uczniowie wykonali tańce, pokazy gimnastyczne, pokaz sztuki walki, piosenki. Gorąco oklaskiwany był występ chłopców, którzy grali wiązankę utworów ludowych na saksofonie,  perkusji i  gitarze basowej.

Uczniowie wraz z Panią Dyrektor złożyli na ręce Wójta Gminy kwiaty i podziękowanie za zaangażowanie i pomoc w rozwoju szkoły.

Po zakończeniu uroczystości goście zwiedzali nowe pomieszczenia oraz udali się na poczęstunek przygotowany przez nauczycieli i Panie z Rad Rodziców.

Tak więc piękny, odnowiony i rozbudowany obiekt został oddany do użytku. Przez długie lata będzie służył uczniom, lokalnej społeczności oraz będzie areną wielu wydarzeń sportowych.

Wójt Gminy serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystego otwarcia Hali Sportowej przy Gminnym Ośrodku Sportu w Opatowcu.

Jak powstawał Gminny Ośrodek Sportu w Opatowcu – prezentacja multimedialna

Galeria zdjęć