Porozumienie w sprawie wspólnej budowy mostu na Wiśle

6 listopada 2013 | informatyk

W dniu 31 października 2013 roku na na promie łączącym Nowy Korczyn z Borusową marszałkowie województw świętokrzyskiego – Adam Jarubas, wraz z wicemarszałkiem Janem Maćkowiakiem i małopolskiego – Marek Sowa, wraz z wicemarszałkiem Romanem Ciepielą, podpisali porozumienie w sprawie budowy przeprawy mostowej na Wiśle, łączącej oba województwa.

Porozumienie podpisano w obecności: Tadeusza Kowalczyka – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierza Kotowskiego – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Krzysztofa Dziekana i Mieczysława Sasa – radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, starostów powiatów, przewodniczących rad powiatów oraz wójtów gmin z obydwu stron Wisły: Krystyny Świętek – gm. Gręboszów oraz Pawła Zagai – gm. Nowy Korczyn. W podpisaniu uczestniczył również Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk.

Jest to zadanie inwestycyjne p.n.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jak również opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i opracowanie Studium wykonalności. Zostanie podzielone zostanie na 3 etapy:

  1. Odcinek od Buska-Zdroju do mostu na Wiśle – finansowane w 100% przez województwo świętokrzyskie,
  2. Most na Wiśle – finansowany przez obie strony po 50 %,
  3. odcinek od mostu na Wiśle po stronie małopolskiej (wraz z dojazdami) do Borusowej – finansowane w 100% przez województwo małopolskie.

Koszt zrealizowania inwestycji wyniesie ponad 200 mln złotych, planowane zakończenie to 2018 rok.

Nowy most na Wiśle usprawni połączenie oraz rozwiąże problemy komunikacyjne między województwem świętokrzyskim a małopolskim. Zastąpi dotychczasową przeprawę promową i ułatwi również mieszkańcom naszej gminy szybszy, bezpieczniejszy i wygodniejszy dojazd na drugi brzeg Wisły. Planowana przeprawa mostowa ma się znaleźć w odległości 3 km od granicy gminy Opatowiec.

Mieszkańcy, ze względu na swoje miejsce zamieszkania będą mogli wybrać najkrótszą trasę przejazdu. Przykładowo, pokonanie trasy Opatowiec – Tarnów przez Koszyce, to ok. 60 km, przez Ujście Jezuickie – ok. 37 km, przez Szczucin – ok. 75 km, natomiast przez nowy planowany most to ok. 48 km.