Uroczyste podsumowanie szkolenia i rozstrzygnięcie konkursu „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo pracy na wsi”

13 listopada 2013 | informatyk

W dniu 12 listopada 2013 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się  uroczyste podsumowanie szkolenia i rozstrzygnięcie konkursu „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo pracy na wsi”. W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki wszystkich siedmiu Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Opatowiec ( KGW Opatowiec, KGW Rogów, KGW Kamienna, KGW Kocina, KGW Krzczonów, KGW Ksany, KGW Rzemienowice ). Przeprowadzony konkurs był efektem szkolenia przeprowadzonego 30 października, przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy

Otwarcia spotkania i powitania obecnych dokonał Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec. W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli organizatorzy, na czele z Mirosławem Pawlakiem – Posłem RP, który objął Honorowy patronat nad imprezą, Janem Nowakiem – Starostą Kazimierskim, Michałem Szczerbą – Przewodniczącym Rady Gminy Opatowiec wraz z Radnymi i Sołtysami. Małgorzatą Magnes i Beatą Adamczyk – Powiatowy Zespół Doradczy, Janem Jóźwikiem i Stanisławem Golmento – Państwowa Inspekcja Pracy, Aleksandrą Kowalską i Barbarą Trzepatowską – KRUS w Kazimierzy Wielkiej, Bogdanem Żerniakiem – Świętokrzyski Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Arturem Świderskim – PZU, Adamem Półtorakiem – Bank Spółdzielczy w Kielcach, Renatą Gos – Wojewódzki klub 4H.

Po krótkich wystąpieniach przybyłych gości, przedstawicielki poszczególnych KGW zaprezentowały przygotowane prace konkursowe oraz przedstawiły krótką informację nt. produktów znajdujących się na ich stoiskach. Prace konkursowe zrobione były w formie plakatów, makiet, aranżacji bezpiecznych gospodarstw i gospodarstw w których nie brak jest różnych zagrożeń.

Na stoiskach poszczególnych KGW można było spróbować wszystkiego, czym nasz region może się poszczycić, prawdziwych wiejskich serów, miodów, masła, chleba pieczonego w piecu opalanym drewnem, sodzioków, parowańców z serem, kaszy jaglanej ze śliwkami wędzonymi, maślanki, kompotów i przecieranych soków owocowych, a także wielu innych pyszności.

Bardzo ciekawym elementem spotkania był wykład wygłoszony przez prof. Czesława Nowaka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, skupił on na sobie uwagę wszystkich zgromadzonych i na koniec został nagrodzony gromkimi brawami.

Na spotkaniu panowała przyjazna atmosfera pozwalająca Paniom oderwać się od codziennych obowiązków. Komisja Konkursowa po burzliwych naradach postanowiła docenić w równym stopniu prace konkursowe. Wszystkie KGW zajęły pierwsze miejsce i otrzymały cenne nagrody z rąk organizatorów.

Pozostaje mieć nadzieję, że całe przedsięwzięcie, czyli wcześniejsze szkolenie jak i konkurs w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych naszej gminy.