Nowy Kapelan Strażaków w Powiecie Kazimierskim

18 grudnia 2013 | admin1

W dniu 5 grudnia 2013 roku Biskup Kielecki Kazimierz Ryczan mianował Księdza Kanonika Mariana Fatygę Kapelanem strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kazimierskiego. Nowo mianowany Kapelan jest jednocześnie proboszczem parafii Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. W każdą niedzielę, przed 11.00 można usłyszeć w Radiu Plus Kielce, nadawane od 2000 roku felietony ks. Mariana Fatygi, „Myśli na marginesie”.

Felietony księdza Mariana Fatygi