Powiat remontuje drogi na terenie gminy

18 grudnia 2013 | informatyk

Korzystając ze sprzyjającej pogody Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej przeprowadził remont dróg powiatowych na terenie gminy Opatowiec. Nawierzchnia asfaltowa położona została na drogach powiatowych w miejscowościach:

- Krzczonów  (droga od bloków w stronę Rzemienowic) – długość wyremontowanego odcinka  drogi 1600 mb szerokość 5 mb . Na odcinku tym  położona nawierzchnia bitumiczna poprzez wykonanie dwóch warstw z mieszanki mineralno- asfaltowej grubości 4 cm . Utwardzone zostały pobocza na szerokości 0,5 m kruszywem łamanym gr. 8 cm. Łączną wartość wykonania zadania – 415 436,93 zł

- Charbinowice  (droga w do skrzyżowania w kierunku Czyżowice – Grodowice) – długość wyremontowanej drogi 1200 mb , szerokość 5 mb. Remont polegał na położeniu dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm każda . Utwardzone  zostały pobocza  na szerokości 0,75 m kruszywem łamanym gr.8 cm na całej długości remontowanego odcina po obu stronach jezdni. Łączna wartość wykonania zadania  -311 158,76 zł.

Remont w/w odcinków możliwy był dzięki wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa pochodzących ze środków kryzysowych, przyznanych po wystąpieniu deszczu nawalnego w latach 2012/13.  Skala pomocy od Wojewody Świętokrzyskiego wyniosła ok. 80% wartości zadania.

Wykonane prace wpisują się w dobrą współpracę Wójta Gminy Opatowiec ze Starostą Powiatu Kazimierskiego, uwzględniają najbardziej pilne potrzeby mieszkańców naszej gminy w zakresie poprawy jakości infrastruktury drogowej. Remonty kolejnych dróg są jak najbardziej oczekiwane, i co najważniejsze mają realną szansę na realizację w roku 2014 i w latach kolejnych.