Informacja o odpadach komunalnych w 2014 roku

9 stycznia 2014 | informatyk

INFORMACJA

Wójt Gminy Opatowiec informuje o obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku zmianach dotyczących terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

            W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku uchwały nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Opatowiec w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwały nr XXXVIII/252/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Opatowiec przedstawia poniżej następujące informacje.

Terminy opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- do 15 marca (za styczeń, luty i marzec),

- do 15 maja (za kwiecień, maj i czerwiec),

- do 15 września (za lipiec, sierpień i wrzesień),

- do 15 listopada (za październik, listopad i grudzień).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić do sołtysów (inkasentów) poszczególnych sołectw oraz na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Opatowcu, numer:

30 84930004 0170 0160 0404 0025

Terminy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Opatowiec w 2014 roku nie uległy zmianie.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

II czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady zmieszane, niesegregowane)

II sobota miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady segregowane)

 1. Chrustowice,
 2. Kęsów,
 3. Kobiela,
 4. Kraśniów,
 5. Ławy,
 6. Mistrzowice,
 7. Podskale,
 8. Rogów,
 9. Senisławice,
 10. Urzuty,
 11. Wyszogród,
 12. Opatowiec,
 13. Chwalibogowice.

IV czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady zmieszane, niesegregowane)

IV sobota miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady segregowane)

 1. Charbinowice,
 2. Kamienna,
 3. Kocina,
 4. Krzczonów,
 5. Ksany,
 6. Rzemienowice,
 7. Trębaczów.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Opatowiec realizuje firma „Ekom” Maciejczyk Sp. j. z Kielc.

Odpady należy segregować w następujący sposób:

PAPIER, kolor worka: niebieski:

-        papier piśmienny,

-        gazety, czasopisma, gazetki i ulotki reklamowe,

-        książki, zeszyty,

-        katalogi,

-        ścinki drukarskie,

-        opakowania tekturowe, kartony, worki, tektura falista.

Uwaga: papier musi być suchy.

TWORZYWA SZTUCZNE, kolor worka: żółty:

-        butelki po napojach i chemii gospodarczej (najlepiej zgniecione),

-        aluminiowe puszki po napojach,

-        torebki, folie,

-        plastikowe butelki i opakowania po kosmetykach,

-        worki, reklamówki,

-        karnistry,

-        skrzynki, doniczki, wiadra,

-        koszyczki po owocach itp.

 

SZKŁO, kolor worka: biały:

-        butelki po napojach,

-        słoiki i inne szklane pojemniki.

Uwaga: pojemniki muszą być pozbawione zawartości.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, kolor worka: zielony:

-        trawa,

-        obierki itp.

ODPADY WIELOMATERIAŁOWE I METAL, pojemnik, kolor worka: szary:

-        kartony po mleku i napojach,

-        puszki po napojach,

-        nakrętki od słoików, itp.,

-        wszystkie pozostałe.

Do zwykłych koszy na śmieci (jak również do kolorowych worków) nie powinny trafić przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt   telefoniczny z Urzędem Gminy w Opatowcu nr tel. 41-35-18-052 oraz adresem e-mail:gmina@opatowiec.pl