Zapisy na szkolenie w zakresie „Stosowania i nabywania środków ochrony roślin”

20 stycznia 2014 | informatyk

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kazimierzy Wielkiej informuje, że prowadzi nabór na szkolenia w zakresie „Stosowania i nabywania środków ochrony roślin”. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich rolników stosujących środki ochrony roślin, jego brak grozi m.in. potrąceniami dopłat obszarowych.

Informacje i zapisy pod nr tel. 41-352-22-07