Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Opatowiec utworzyły swoją Radę

29 stycznia 2014 | admin1

Koła Gospodyń z terenu naszego województwa formalnie zrzeszone są w Świętokrzyskim Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Kielcach. Na terenie gminy Opatowiec aktywnie działa siedem Kół Gospodyń Wiejskich. Panie, choć w większości społecznie działają krótko, mają na swoim koncie spore sukcesy. Każde KGW ma swoją specyfikę, Panie działające w kołach też różnią się od siebie, ale tym co je łączy jest pasja i duża aktywność do działalności społecznej.

Pokazały to już nie raz przy okazji udziału w różnego rodzaju spotkaniach, imprezach, nie tylko gminnych, ale także powiatowych, czy nawet wojewódzkich. Jak same deklarują to dopiero początek, a przyznać trzeba, że potencjał w nich jest olbrzymi. Można również zaobserwować jak poprzez działalność w Kołach jednoczy się lokalna społeczność. Panie poznają się między sobą, zaczynają wymieniać doświadczenia związane z działalnością KGW w poszczególnych wioskach, a nawet gminach i zastanawiać się co mogłyby uczynić, żeby przyniosło to korzyść naszej gminie. Przecież o to właśnie chodzi, żeby dostrzegać problemy jakie mamy „na własnym podwórku” i starać się pomóc w ich rozwiązaniu.

W tym celu 24.01.2014r. powstała Gminna Rada Kół Gospodyń. W jej skład weszły aktywne kobiety- przedstawicielki wszystkich siedmiu KGW z terenu gminy.

Po przeprowadzonych wyborach skład zarządu Gminnej Rady KGW przedstawia się następująco:

  • Przewodnicząca – Małgorzata Bątkowska, Kocina
  • Wiceprzewodnicząca – Bożena Bąk, Ksany
  • Wiceprzewodnicząca – Beata Krypel, Kamienna
  • Sekretarz – Elżbieta Szabla, Rogów
  • Skarbnik – Krystyna Łazarz, Opatowiec
  • Członek zarządu- Edyta Kowalczyk, Krzczonów
  • Członek zarządu- Ewa Chrzanowska- Rogóz, Rzemienowice

Należy mieć nadzieję, że działalność Kół Gospodyń pod przewodnictwem Gminnej Rady będzie przyczyniała się do promocji naszej gminy.

                                                                                     Beata Adamczyk

PROTOKÓŁ Gminna Rada KGW