Ośrodek Zdrowia w Opatowcu – INFORMACJA

5 lutego 2014 | admin1

Od dnia 1 stycznia 2014 roku świadczenia medyczne w dotychczasowym Ośrodku Zdrowia w Opatowcu, udzielane są przez Centrum Medyczne MAXMED z Kazimierzy Wielkiej. Poprzednia placówka medyczna została zlikwidowana. Wszyscy pacjenci należący dotychczas do poprzedniej placówki medycznej zostali przeniesieniu pod opiekę MAXMED. Oznacza to, że mogą oni korzystać ze świadczeń Lekarza Rodzinnego oraz Pielęgniarki Środowiskowej w dotychczasowej siedzibie w Opatowcu przy ulicy Garncarskiej 2 lub w siedzibie głównej MAXMED w Kazimierzy Wielkiej przy ulicy Kolejowej 27F.

W związku z kolejnymi zmianami wprowadzanymi w Ośrodku Zdrowia w Opatowcu proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

1.    Godziny otwarcia:

 • codziennie od godziny 8.00 – 18.00.
 • lekarz jest dostępny codziennie w godzinach 8.00 – 15.00.
 • w godzinach 15.00 – 18.00 lekarz dostępny w Centrum Medycznym MAXMED w Kazimierzy Wielkiej (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej).
 • w godzinach 18.00 – 8.00 oraz w dni świąteczne i wolne od pracy, świadczenia dla pacjentów potrzebujących nagłej pomocy udzielane są przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego Oddział w Kazimierzy Wielkiej (ul. Kościuszki 14).

2.    Personel Medyczny:

 • lek. Zbigniew Włosowicz (codziennie 8.00 – 15.00).
 • lek. Wiesław Kocowicz (pon., śr., czw. 9.00 – 15.00).
 • piel. Maria Chabinka (codziennie).
 • piel. Krystyna Kozioł (codziennie).

 

Skład personelu medycznego może ulegać zmianie do końca kwietnia 2014 roku, ale z zachowaniem codziennej dostępności w godzinach 8.00 – 15.00.

3.    Wizyty i recepty.

 • Prosimy o wcześniejsze umawianie się na wizyty telefonicznie lub osobiście. Każdy pacjent będzie miał wyznaczoną godzinę wizyty. Ma to na celu usprawnienie pracy przychodni oraz zmniejszenie oczekiwania na wizytę. Jest to ważne szczególnie dla osób chorych.
 • W tej chwili system umawiania wizyt jest przejściowy. Od 1 kwietnia 2014 roku wizyty będą odbywać się wyłącznie na wyznaczoną godzinę.
 • Zgodnie z wymogami prawnymi lekarz może wystawić receptę WYŁACZNIE jeśli naocznie zbada pacjenta. Przypominam, że wystawianie recept dla innej osoby (nawet rodziny) nie jest możliwe. Prosimy o samodzielne zgłaszanie się po recepty, leki i środki pomocnicze.
 • Jeśli pacjent zostanie zbadany przez lekarza i ustalone zostanie leczenie – wówczas lekarz może wystawić recepty na 3 miesiące (recepty na każdy miesiąc osobno), tak aby ułatwić pacjentowi stały dostęp do leków i pacjent nie musi często zgłaszać się do przychodni. Jest to duże ułatwienie dla osób niesamodzielnych.
 • Zniżki i refundacje leków przyznawane tylko jeśli pacjent ma rozpoznaną określoną chorobę. Oznacza to, że ten sam lek dla jednego pacjenta może być pełnopłatny a dla innego refundowany. Jeśli lekarz rodzinny nie ma dostępu do dokumentacji z innej poradni (np. urologicznej, neurologicznej, okulistycznej) wówczas nie może wystawić leku z refundacją (płatność 100%). Prosimy o uzupełnianie takiej dokumentacji, tak aby uniknąć w przyszłości nieporozumień z wypisywaniem refundowanych leków. Jeśli taka dokumentacja zostanie uzupełniona – wówczas wszelkie kolejne leki będą wypisywane z należną refundacją.
 • UWAGA! Za wystawione recepty, skierowania i udzielone porady lekarz NIE MOŻE przyjmować jakichkolwiek pieniędzy lub innej formy gratyfikacji! Wszelkie świadczenia w Poradni Lekarza Rodzinnego są BEZPŁATNE!

4.    Szczepienia.

 • W chwili obecnej szczepienia są wykonywane wg dotychczasowych zasad tzn. codziennie. MAXMED zapewnia bezpłatnie wszystkie szczepionki przewidziane przez harmonogram szczepień. Szczepionki tzw. „łączone” lub spoza listy szczepień muszą być zakupione przez rodziców. Najlepiej szczepionkę przynieść do przychodni bezpośrednio przed wykonaniem szczepienia prosto z Apteki. Receptę na taką szczepionkę można uzyskać u lekarza POZ.
 • Dla osób chętnych szczepienia są również wykonywane w siedzibie głównej MAXMED w Kazimierzy Wielkiej po wcześniejszej telefonicznej rejestracji.
 • Najpóźniej od 1 kwietnia 2014 roku zostanie wprowadzony nowy system szczepień. Wszystkie dzieci będą monitorowane przez personel medyczny MAXMED i daty szczepień będą wyznaczane WCZEŚNIEJ. Ma to umożliwić swobodny dostęp do szczepionek oraz zapobiegać kontaktu szczepionych dzieci z chorymi  pacjentami przebywającymi w poczekalni. Ustalony zostanie stały dzień i godziny szczepień.

5.    Badania Laboratoryjne.

 • Wszystkie zlecone badania laboratoryjne, które są dostępne w Poradni Lekarza Rodzinnego mogą być wykonane BEZPŁATNIE w Centrum Medycznym MAXMED w Kazimierzy Wielkiej ul. Kolejowa 27F. Badania wykonywane są w następujących terminach:

 

Poniedziałek      7.00 – 11.00

Środa, Piątek     7.00 – 9.30

 

Od dnia 10 marca 2014 roku, uruchomiony zostanie punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych w Poradni Lekarza Rodzinnego w Opatowcu ul. Garncarska 2. Materiał do badań (krew, mocz, kał, wymazy itp.) będzie pobierany na miejscu i wysyłany do analizy do krakowskiego laboratorium „Diagnostyka”. Wyniki badań będą dostępne następnego dnia w rejestracji w Opatowcu i w Kazimierzy Wielkiej (pacjent może odebrać wyniki w obu placówkach).  Termin wykonywania badań:

 

Poniedziałek      8.00 – 11.30

 

 • Badania wykonywane w innej placówce niż MAXMED muszą zostać opłacone przez pacjenta.
 • Lekarz Rodzinny nie może skierować pacjenta na badania zlecone przez inną Poradnię/Lekarza lub na badania wykonywane przed zabiegiem operacyjnym. Takie badania ma obowiązek wykonać jednostka zlecające takie badania lub wykonująca leczenie operacyjne.

6.    Badania RTG i USG.

 • Lekarz rodzinny może zlecić wykonanie badań RTG. Wszyscy pacjenci, którzy zgłoszą się do Centrum Medycznego MAXMED w Kazimierzy Wielkiej będą mieli wykonane takie badania BEZPŁATNIE.
 • Skierowanie można wykorzystać w innej placówce medycznej, ale wówczas należy samodzielnie opłacić koszty zleconego badania.
 • Badania RTG wykonywane są kilka razy w tygodniu w wyznaczonych godzinach i nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Informacji o terminach można uzyskać osobiście w Opatowcu i Kazimierzy Wielkiej oraz telefonicznie.
 • Wynik badania wraz z opisem będzie do odebrania w rejestracji w Opatowcu w każdy wtorek.
 • Lekarz może zlecić badania USG jamy brzusznej i wówczas należy je wykonać w siedzibie głównej MAXMED w Kazimierzy Wielkiej po wcześniejszym ustaleniu terminu. Badanie wykonane w naszej placówce ze skierowaniem jest bezpłatne. Wykonywanie takiego badania w innej pracowni musi zostać opłacone przez pacjenta.

7.    Leczenie i badania specjalistyczne.

 • Wszystkie skierowania wystawione przez naszych lekarzy do Poradni Lekarzy Specjalistów są ważne w każdej placówce medycznej posiadającej umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Lekarz rodzinny może skierować pacjenta na badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia). Takie badanie może zostać wykonane w każdej placówce posiadającej umowę z NFZ – również w Centrum Medycznym MAXMED w Kazimierzy Wielkiej.
 • MAXMED posiada podpisaną umowę z NFZ na świadczenia medyczne w ramach Poradni Kardiologicznej oraz Pracowni Endoskopowej. Wszystkie inne poradnie dostępne w naszym centrum prowadzą działalność komercyjna co oznacza, że wszelkie świadczenia są wówczas PŁATNE.

8.    Darmowe Porady Specjalistyczne.

 • W 2014 roku, przeprowadzone zostaną następujące programy zdrowotne dla pacjentów należących do naszego Lekarza Rodzinnego. Maja one na celu przybliżenie stanu zdrowia naszych nowych pacjentów oraz skierowanie ich do dalszego leczenia w odpowiednich poradniach.
 • Darmowe Porady Specjalistyczne w Ramach tzw. „Białej Soboty”. Konsultacje będą przeprowadzane co około 2 miesiące. Będą obejmowały porady lekarskie w zakresie różnych specjalistów (np. ortopedyczna, dermatologiczna, chirurgiczna).
 • Pierwszy taki dzień darmowych konsultacji odbędzie się w dniu 15 marca (sobota) w godzinach 9.00 – 15.00. Aby skorzystać z takiej porady należy wcześniej zapisać się na  listę w rejestracji w Opatowcu osobiście lub telefonicznie.

- Porady Ortopedyczne - lek. Sebastian Ochenduszka - (pacjenci ze schorzeniami układu ruchu – stawów, kręgosłupa, urazami itp.),

- Porady Chirurga Ogólnego – lek. Krzysztof Aksędowski - (pacjenci z problemami „brzusznymi”, żylakami kończyn dolnych, odleżynami, tłuszczakami itp.)

- Porady Dietetyka - mgr. Magdalena Wiśniowska (pacjenci chcący zmniejszyć swoją nadwagę, pacjenci z cukrzycą, zaburzeniami lipidowymi itp.).

 

Liczba miejsc ograniczona. Konsultacje dostępne TYLKO dla pacjentów MAXMED Opatowiec.

Konsultacja obejmuje pojedynczą wizytę, otrzymanie zaleceń i ewentualne skierowanie do odpowiedniej Poradni Specjalistycznej.

 

 • Wszystkie dzieci z Zespołu Szkół w Opatowcu zostaną przebadane w kierunku wady postawy. Pierwsza seria badań zostanie wykonana w miesiącu maju po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu. Będzie to badanie dodatkowe przeprowadzone przez ortopedę –

lek. Sebastian Ochenduszka. W przypadku wykrycia nieprawidłowości zostaną zlecone nieodpłatne badania RTG.

9.    Dane kontaktowe.

 • OPATOWIEC, ulica Garncarska 2, tel. 41-351-80-11
 • KAZIMIERZA Wielka, ulica Kolejowa 27F, tel. 41-352-23-23

 

 

Prezes Centrum Medycznego MAXMED

Sebastian Tomasz Ochenduszka

http://www.maxmed.eu/182,opatowiec