Bieżące remonty budynków gminnych

14 marca 2014 | informatyk

Na terenie naszej gminy działa 14 świetlic wiejskich, pełniących rolę ośrodków życia społecznego i kulturalnego. Każdego roku staramy się przeprowadzać w nich remonty oraz uzupełniać o nowe wyposażenie. Znaczną rolę przy przeprowadzanych modernizacjach odgrywają sołtysi i radni, którzy kolejno zgłaszają najpilniejsze potrzeby, jak również mieszkańcy, którzy wykonują wiele prac we własnym zakresie. W 2013 roku wykonano następujące prace remontowo-budowlane w budynkach gminnych.

MISTRZOWICE

W ramach środków pozyskanych z programu leader przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Mistrzowicach. Wymieniono stolarkę okienną na PCV, drzwi wejściowe oraz część drzwi wewnętrznych. Wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej polegający na położeniu nowej posadzki z warstwą ocieplającą w pomieszczeniu spotkań oraz w holu, pomalowaniu pomieszczeń oraz wykonaniu ścianki przy scenie tworząc w ten sposób pomieszczenie gospodarcze. Na zewnątrz budynku zamontowano daszki nad drzwiami wejściowymi oraz nową bramę garażową. Koszty remontu przekroczyły 20 tys. zł, w tym kwota dofinansowania stanowiła 13.390,35 zł.RZEMIENOWICE

W świetlicy wiejskiej w Rzemienowicach wymieniono stolarkę okienna na PCV, wykonano prace modernizacyjne na zewnątrz świetlicy, polegające na naprawie uszkodzonej ściany i wykonaniu ocieplenia i elewacji. Remont wykonano w ramach programu Leader, koszty remontu wyniosły blisko 30 tys. zł z czego kwota dofinansowania stanowiła 18.446,84 zł.

URZUTY

Trzecią świetlicą na remont, której udało się pozyskać środki z programu leader jest świetlica wiejska w Urzutach. Wymieniono w niej stolarkę okienną na nową PCV, wykonano remont pomieszczenia świetlicy polegający na wykonaniu nowej posadzki z warstwą ocieplającą, wymianie drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz pomalowaniu pomieszczenia spotkań. Koszt realizacji zadania przekroczył 18 tys. zł w tym kwota dofinansowania stanowiła : 10.984,21 zł. Dodatkowo ze środków własnych gmina zakupiła krzesełka za kwotę 1 100 zł


KOBIELA

W budynku świetlicy wiejskiej w Kobieli ocieplono i wykonano elewację zewnętrzną, wymieniono okna, drzwi, parapety zewnętrzne i rynny. Mieszkańcy we własnym zakresie wykonali chodnik stanowiący dojście do świetlicy oraz uporządkowali plac wokół budynku.

CHWALIBOGOWICE

W budynku wymieniono stolarkę okienną na nową PCV, dokonano remontu pomieszczeń polegającego na wymianie posadzki i pomalowaniu ścian.

KAMIENNA

W minionym roku w świetlicy wiejskiej w Kamiennej pomalowano klatkę schodową oraz salę spotkań, wymieniono stolarkę okienną na nową PCV, uporządkowano i utwardzono plac wokół remizy oraz rozebrano budynek po starym banku.

 

KSANY

W budynku świetlicy wiejskiej w Ksanach wykonano remont kuchni, łazienki i wc polegający na przyłączeniu wody, wykonaniu kanalizacji, zamontowaniu podgrzewacza wody, wymianie drzwi oraz doprowadzono wody do garażu. Wyrównano i oczyszczono plac wokół pomnika.

ROGÓW

W miejscowości Rogów rozpoczęto budowę garażu przy budynku OSP, wykonano remont kuchni oraz malowanie dużej Sali. Wyrównano i utwardzono plac przy kościele, zamontowano ławeczki.

 

KOCINA

W budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie pomalowano klatkę schodową, położono terakotę podłogową na korytarzu, wykonano drewniane schody oraz pomalowano budynek na zewnątrz. Dodatkowo w minionym roku dokończono budowę garażu, wykonano w nim instalację co, odnowiono elewację zewnętrzną budynku remizy.

 

CHARBINOWICE

W Charbinowicach wykonano remont garażu oraz wymieniono stolarkę okienną na nową.

 

SENISŁAWICE

W budynku świetlicy wiejskiej w Senisławicach wykonano węzeł sanitarny oraz przyłącze wodociągowe. Mieszkańcy we własnym zakresie położyli płytki ceramiczne.

KĘSÓW

W świetlicy wiejskiej w Kęsowie wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na nową.

KRZCZONÓW

W budynku świetlicy wiejskiej w Krzczonowie wykonano remont pomieszczeń polegający na zamontowaniu centralnego ogrzewania elektrycznego, zamontowaniu nowego oświetlenia przed budynkiem oraz wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

 

OPATOWIEC

W Opatowcu wykonano nowe pokrycie dachowe na budynku remizy. Dokonano konserwacji dachu na budynku Ośrodka Zdrowia.