Dziękując za dar Jana Pawła II

20 maja 2014 | informatyk

Dziękując za  dar Jana Pawła II absolwentki Zespołu Szkół w Opatowcu: Natalia Kurzyńska, Justyna Chabinka, Patrycja Szczerba, w dniach 11-12 maja, wzięły udział w warsztatach wokalnych GOSPEL, pod czujnym okiem i uchem amerykańskiego dyrygenta i wokalisty Briana Fentressa. Zwieńczeniem warsztatów był uroczysty koncert finałowy w Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, podczas którego uczestnicy stali się członkami wielkiego chóru GOSPEL.

18 maja, w kościele Św. Brata Alberta uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu przedstawili program artystyczny pt. „Droga do świętości Jana Pawła II”. Wydarzeniem tym nie tylko uczcili postać Świętego Rodaka, ale również promowali Szkołę w środowisku.