Sukces Marcina Ryby w ogólnopolskim konkursie „Bądź bezpieczny w swoim domu”

20 maja 2014 | informatyk

Uczeń klasy I Gimnazjum w Opatowcu Marcin Ryba został laureatem ogólnopolskiego konkursu pod nazwą  „Bądź bezpieczny w swoim domu” organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.
Konkurs dotyczył tematyki właściwego zachowania się w przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji, np. powstanie pożaru, ulatnianie się gazu, oraz zasad prawidłowej ewakuacji. Wszyscy laureaci otrzymają tablety, które zostaną przekazane za pośrednictwem Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej i wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.