50 lat minęło…

21 maja 2014 | informatyk

W dniu 20 maja 2014 roku w sali Domu Kultury w Opatowcu odbyła się uroczystość  wręczenia małżeńskim parom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Uroczystego aktu dekoracji Dostojnych Jubilatów:

Państwa Wandę i Stanisława Gwiazdów

Państwa Zofię i Krystiana Przebieraczów

Państwa Wiesławy i Witolda Trojanów

dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk
w asyście Zastępcy Kierownika USC Renaty Tomal, Sekretarza Gminy Huberta Krupy i Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty.

Małżeńskie pary otrzymały również list gratulacyjny, kwiaty i słodki upominek.

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla małżonków, którzy przeżyli wspólnie co najmniej 50 lat. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 roku
o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Jest on przyznawany przez Prezydenta RP na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania Jubilatów.

 

Szanownym Jubilatom gratulujemy pięknego jubileuszu małżeństwa oraz życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne lata życia.

 

Pary, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i dotychczas nie zostały odznaczone medalem, proszone są o kontakt z Z-cą Kierownika USC Renatą Tomal, 41 3518052 wew. 18.