Spotkanie z Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach

22 maja 2014 | informatyk

W dniu 22 maja 2014 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się spotkanie z Panią Magdaleną Kędzierską – Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. W spotkaniu udział wzięli: władze samorządowe gminy Opatowiec, radni i sołtysi gminy Opatowiec, pracownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kazimierzy Wielkiej oraz zainteresowane osoby z terenu gminy Opatowiec.

Spotkanie dotyczyło wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W szczególności poruszano tematykę dotacji w sektorze rolnym, modernizacji gospodarstw rolnych oraz dopłat bezpośrednich, programu „młody rolnik”… Ponadto Pani Dyrektor odpowiadała na indywidualne pytania zainteresowanych osób. W spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób.