Zaproszenie na prelekcję „Profilaktyka raka piersi, czynniki predysponujące do powstania raka piersi, objawy i możliwości leczenia”.

23 maja 2014 | informatyk

Urząd Gminy w Opatowcu, Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywana Raka Szyjki Macicy, działający przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii zapraszają na prelekcję  dotyczącą badań profilaktycznych kobiet.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 maja 2014 r. o godzinie 17 00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Prelekcję pt. „Profilaktyka raka piersi, czynniki predysponujące do powstania raka piersi, objawy i możliwości leczenia” poprowadzi Pani mgr Renata Dylewska z Poradni Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, koordynator Projektu Breast Unit.

Podczas spotkania pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego przeprowadzą instruktaż samobadania piersi na fantomach.