Wieczór Papieski w Domu Kultury w Opatowcu

26 maja 2014 | admin1

„Nasz Ojciec Święty”

Pod  tym właśnie  hasłem w Domu Kultury w miesiącu kwietniu odbył się Wieczór Papieski. Organizatorkami uroczystości były Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu.

Na wstępie przewodnicząca KGW  Janina Siemieniec przywitała zaproszonych gości, zapoznała z programem uroczystości i krótko wspomniała o przebiegu procesu kanonizacji.

Następnie Panie z KGW przedstawiły życiorysy Jana XXIII i Jana Pawła II. Podczas prezentacji sylwetek nowo ogłoszonych świętych Panie zapoznały uczestników z wieloma ciekawymi epizodami z ich życia, o których niewiele osób wiedziało. Uczestnicy spotkania przy akompaniamencie muzycznym przygotowanym przez Wiesława Tomala odśpiewali kilka pieśni szczególnie bliskich Naszemu Papieżowi, a także wysłuchali kilku wierszy w wykonaniu Pań z KGW.

„Wieczór Papieski” obchodzony jest przez Panie z Opatowca już od kilku lat. Zawsze przygotowują niewielką wystawę tematycznie związaną z jego obchodami, tak też było i tym razem. Ponieważ wszystko wiązało się z Naszym Papieżem nie zabrakło także kremówek (może nie z Wadowic, ale budyniowych, takich jakie lubił- i chyba nie gorszych).

Uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z faktu, że święty Jan Paweł II ogłoszony został PATRONEM RODZIN.

Przytoczono również kilka, spośród bardzo wielu myśli Ojca Świętego. Oto najważniejsze:

„Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się
i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei”.

„Trzeba czuwać, troszczyć się o każde dobro człowiecze.
Nie można pozwolić, by marnowało się to, co ludzkie, na tej ziemi”.

 

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”.

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”.


„Bóg jest Bogiem żywych, nie umarłych…”


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.


„Wy jesteście przyszłością świata!”.


„Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje”.

„Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”.

„Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako niczym nieograniczona samowola, nadal zagrażają demokracji i wolnym społeczeństwom”.

„Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia”.

„Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie, czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.”

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.

„W perspektywie wiary ziemia nie jest nieograniczonym rezerwuarem zasobów, które można eksploatować bez koń-ca, lecz również cząstką Misterium Stworzenia, z którego nie tylko wolno korzystać, ale któremu należy się nasz podziw i szacunek”.

„Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna”.

„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb”.

„Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością”.

„Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka”.

Warto czasem zastanowić się chwilę nad nimi, gdyż zawsze będą one dla nas cennym drogowskazem.

Beata Adamczyk