Zasiłki dla opiekunów w Gminie Opatowiec

26 maja 2014 | admin1

Urząd Gminy w Opatowcu informuje, że w dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  W/w ustawa daje możliwość ubiegania się o  zasiłek dla osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad bliską osobą dorosłą niepełnosprawną, a wygaszono im to prawo z dniem 1 lipca 2013 r.  

By się ubiegać o zasiłek dla opiekuna należy w terminie 4 miesięcy złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu. Termin składania wniosków upłynie 15 września 2014 r. Zasiłek dla opiekuna to 520 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości otrzymania dodatku można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu.

Tel. 41 35 27 050