Podpisanie umowy na remont drogi gminnej w Kocinie

29 maja 2014 | informatyk

W dniu 29 maja 2014 roku Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty Skarbnika Gminy podpisał z wykonawcą umowę na remont 315 mb  gminnej drogi w Kocinie.  Zadanie przewiduje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyprofilowanie poboczy  i zjazdów z kruszywa. Wykonawcą remontu jest firma Usługi Koparko-Ładowarką, Transport drogowy Marcin Piotrowski, Badrzychowice.