Umowa na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Opatowcu i Krzczonowie podpisana

29 maja 2014 | informatyk

Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty – Skarbnika Gminy podpisał  umowę z firmą Usługi dla Rolnictwa Stanisław Walasek, Nowy Korczyn obejmującą zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Opatowiec i Krzczonów”. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie:

- utwardzenie kostką betonową placu przyległego do budynku Urzędu Gminy w Opatowcu,

- zagospodarowania terenu działki na cele sportowe w miejscowości Krzczonów (boisko sportowe).

Wykonawca wyłoniony został w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zadanie realizowane jest w ramach środków własnych Gminy i środków Leader, pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Termin zakończenia wszystkich prac ustalony został na 30 września 2014r.