Zaczynamy piątkę! KGW Opatowiec

2 czerwca 2014 | informatyk

Panta Rei – wszystko płynie tak, jak niepostrzeżenie minął czwarty rok działalności KGW w Opatowcu.

Zaczęło się niepozornie w listopadzie 2009 roku, kiedy to zebrało się grono 20 pań z Opatowca. Sądziły one, że przebywanie w domu i monotonia wykonywanych w nim obowiązków to za mało, trzeba się otworzyć na środowisko, zintegrować i coś pożytecznego uczynić na rzecz lokalnej społeczności.

Zebranie inauguracyjne poprowadziła Pani Beata Adamczyk z Powiatowego Zespołu Doradczego w Kazimierzy Wielkiej, która zajmuje się obsługą KGW. Poinformowała Panie, jak od strony formalnej koło ma funkcjonować.

Zaproszono panie z Podskala, które jednak po 2 latach wycofały się ze współpracy. Zaczynałyśmy od zera. Z biegiem czasu sytuacja się ustabilizowała.

Wójt przydzielił lokum w Domu Kultury do wspólnego użytkowania KGW, Seniorów, Kombatantów, Pszczelarzy i w zgodzie pracujemy na rzecz naszego środowiska.

Szeroki zakres naszej działalności został utrwalony na kartach kroniki KGW. Zawarte w niej fotomateriały obrazują różne formy pracy społecznej pań, jak:

 • pielęgnowanie starych zwyczajów przez odnowienie tradycji Nocy Świętojańskiej z paleniem ogni, puszczaniem wianków, śpiewaniem starych pieśni o Opatowcu i o Wiśle, wspólnym biesiadowaniu na brzegu królowej polskich rzek;

 • uczestnictwo w dożynkach parafialnych, powiatowych, gminnych z wieńcami, koszami darów lata, wyśmienitymi specjałami regionalnymi własnej roboty;

 • prezentowanie w czasie imprez repertuaru śpiewaczek z KGW pod czujnym uchem i okiem p. Wiesława Tomala;

 • uczestnictwo w aerobiku w trosce o zdrowy styl życia (zajęcia prowadzone są społecznie przez P. Elżbietę Szczęsną-Kusak);

 • poznawanie piękna naszego regionu i kraju przez wspólne wycieczki do Koszyc, Młodzaw, Sandomierza, na występ Słowianek, do Łagiewnik, Modliszewic, Tokarni, Kurozwęk, Ciuchcią – Ponidzie i oczywiście do Sejmu w Warszawie;

 • udział w szkoleniach, np. w kursie komputerowym w Modliszewicach, w kursie z zakresu profilaktyki zdrowia w Opatowcu, szkoleniu i konkursie pn. „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo pracy na wsi”, o zdrowej żywności w Kazimierzy Wielkiej;

 • współorganizowanie i udział w spotkaniach „Babiniec”

 • zorganizowanie konkursu „Pięknych ogrodów Opatowca”;

 • spotkania z książką w bibliotece;

 • przekazywanie „szlachetnej paczki” dzieciom potrzebującym;

 • organizowanie spotkań w rocznicę śmierci Papieża-Polaka Jana Pawła II, z okazji świąt państwowych.

Ważne w tym wszystkim jest to, że chcemy działać, że chociaż są matkami, babciami obciążone licznymi obowiązkami, to w chwilach potrzeby dawałyśmy z siebie wszystko, aby koło wypadło znakomicie, a praca na rzecz środowiska dawała radość i satysfakcję. Oby zapał trwał w piątym roku działania i dłużej.

Dziękujemy Wam Koleżanki, za czteroletni czas spędzony razem, pracę pełną pasji, dobre i szlachetne czyny, które nigdy się nie zatrą.

Dziękujemy naszym Przyjaciołom, którzy wspomagali nas życzliwym słowem, czynem, a także finansowo: Panu Wójtowi, Radzie Gminy, Sołectwu, Strażakom, Dyrekcji Zespołu Szkół, Nauczycielom, Seniorom, Mieszkańcom, którzy zaszczycali swoją obecnością współorganizowane przez nas imprezy plenerowe.

Na koniec zacytujemy słowa piosenki Stanisława Sojki:

Na miły Bóg, życie nie po to jest , by brać,

Życie nie po to jest, by bezczynnie trwać,

I aby żyć, siebie samego trzeba dać”.

Zarząd KGW w Opatowcu