Relacja z Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

3 czerwca 2014 | informatyk

W dniu 1 czerwca 2014 r. o godz. 15 –tej na boisku sportowym w Krzczonowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opatowiec.

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego- Jarosława Gwoździa, uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dokonał Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu – Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk. W uroczystości udział wzięli: Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej Janusz Buła, Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu Michał Szczerba, Radni Powiatu, Radni Gminy, Sołtysi oraz licznie Mieszkańcy Gminy. Oprawę muzyczną podczas zawodów sportowych zapewniła orkiestra dęta OSP z Kociny.

W zawodach udział wzięło 7 drużyn OSP , 1 drużyna KDP ,1 drużyna ŻDP. Celem zawodów było podnoszenie gotowości bojowej strażaków poprzez rywalizację, a także promowanie wśród młodego pokolenia lokalnego patriotyzmu, ochrony mienia i życia człowieka.

Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach:

- biegi sztafetowe z przeszkodami 7 x 50

- ćwiczenia bojowe.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska wyznaczona przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Sędzią głównym zawodów był bryg. Andrzej Krupa.

Pierwsze miejsce na podium i tym samym awans na zawody powiatowe wywalczyły:

- OSP Charbinowice

- KDP Krzczonów

- MDP „dziewczęca” Krzczonów

 

Klasyfikacja końcowa zawodów oraz liczba zdobytych punktów:

W kategorii OSP:

1. OSP Charbinowice – 106,3 pkt

2. OSP Krzczonów – 115,9 pkt

3. OSP Kocina – 116,5 pkt

4. OSP Rzemienowice – 118,3 pkt

5. OSP Mistrzowice– 120,9 pkt

6. OSP Senisławice – 127,3 pkt

7. OSP Ksany – 122,7 pkt

W kategorii KDP:

1. KDP Krzczonów – 177,5pkt

W kategorii MDP„dziewczęcej”:

1. MDP Krzczonów – 258 pkt.

Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi, które ufundował Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk..

Składamy serdeczne podziękowania dla mieszkańców Krzczonowa na ręce Sołtysa Mariana Gruszki, Prezesa OSP Wojciecha Stoksika i Prezes KGW Edyty Kowalczyk za wzorowe przygotowanie i organizację zawodów.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Opatowiec za liczne przybycie na zawody i gorący doping serdecznie dziękujemy.

Impreza zakończyła się zabawą taneczną na której przygrywał zespół muzyczny „Royal”