Ruszyły prace termomodernizacyjne szkół

3 czerwca 2014 | informatyk

Ruszyły pierwsze prace związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Gminie Opatowiec.

Inwestycja obejmie swoim zakresem modernizację budynków Szkoły Podstawowej w Opatowcu i Krzczonowie, Gimnazjum i Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu.

W ramach modernizacji planowane jest m.in.: docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, położenie nowej elewacji zewnętrznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, orynnowanie oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wraz z wymianą grzejników.

Generalnym wykonawcą jest wyłoniona w przetargu firma „MATEO – Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe” Józef Firmuga z Tarnowa, z którą 12 maja 2014 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia.

Łączny koszt realizacji inwestycji wraz z kosztami dokumentacji i nadzoru wyniesie ponad 1 mln zł. Zadanie będzie realizowane przy zaangażowaniu środków unijnych i własnych gminy. Planowany termin wykonania wszystkich remontów – do 30 września 2014 roku.