Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Kazimierzy Wielkiej

3 czerwca 2014 | informatyk

W piątek, 30 maja po raz pierwszy w Kazimierzy Wielkiej odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, połączone z oficjalnym przekazaniem do użytku nowej strażnicy oraz wręczeniem sztandaru ufundowanego dla kazimierskich strażaków przez lokalne samorządy.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św., którą koncelebrowało 16 księży. Zebranych powitał Świętokrzyski Kapelan Strażaków ks. kan. Marek Mrugała. Głównym celebransem był Krajowy Kapelan Strażaków mł. bryg. ks. dr Jan Krynicki, który wygłosił także homilię. W homilii kaznodzieja powiedział m. in. – „Dzisiaj dziękujemy Bogu za piękny dar służby”, a nawiązując do niedawnej kanonizacji św. Jana Pawła II przypomniał Jego słynne słowa: -„Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

Podkreślił, że my także musimy otworzyć się na Chrystusa. Na zakończenie homilii ks. dr Jan Krynicki podziękował strażakom za ich ofiarną – niekiedy z narażeniem życia – pracę dla innych. – Jesteśmy z Was dumni drodzy strażacy, z Waszej pięknej i bezinteresownej służby dla Ojczyzny – dodał kapelan.

Podczas Mszy św. poświęcony został sztandar ufundowany dla strażaków przez kazimierskie samorządy. Aktu poświęcenia dokonał kapelan wojewódzki ks. kan. Marek Mrugała.

Po Mszy św., w strugach deszczu, kilkusetosobowa grupa uczestników uroczystości przemaszerowała ok. 2,5 km ulicami 1 Maja i Kolejową do nowej strażnicy, gdzie nastąpił dalszy ciąg święta strażackiego. Na czele pochodu maszerowała kilkunastoosobowa grupa mażoretek ze Skalbmierza, wnosząc swym urokiem i profesjonalnym pokazem nieco uśmiechu i radości na przekór pogodzie, która nie dostroiła się do podniosłej atmosfery   uroczystości. W dalszej kolejności kroczyła orkiestra dęta – strażacka oczywiście – a za nimi pododdziały w paradnych strojach, ze sztandarami. Pochód zamykali liczni znamienici goście

oraz kazimierzanie, którzy dołączyli po drodze.

A gości było co niemiara. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. Wiesław Leśniakiewicz, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Zbigniew Muszczak,

Prezes Zarządu Oddziału ZOSP w Kielcach poseł Mirosław Pawlak, Wojewoda Swiętokrzyski Bożena Pałka-Koruba, przewodniczący sejmiku Tadeusz Kowalczyk, wicemarszałek woj. Świętokrzyskiego Grzegorz Świercz, przedstawiciele samorządów z innych powiatów, a także z woj. Małopolskiego. Obecni byli wspomniani już kapelani ze stolicy oraz Kielc, a także kapelan powiatowy ks. Marian Fatyga i kazimierski dziekan Janusz Mularz.

Po odebraniu meldunku o gotowości, gen. Leśniakiewicz dokonał przeglądu pododdziałów, po czy nastąpiło poświęcenie strażnicy i oficjalne przekazanie do użytku. Na podnośniku hydraulicznym wyniesieni zostali kapelani Krynicki i Mrugała i z wysokości ponad 10 m, najpierw kropidłem, a potem z ozdobnego wiadra poświęcili obiekt. Pomagała im w tej czynności piątkowa aura, polewając z góry – niezbyt wprawdzie mocno – miejsce uroczystości.

Następnie najważniejsi goście przy pomocy toporka i tradycyjnych nożyczek przecinali biało-czerwoną wstęgę zastawiającą wejście do strażnicy oraz wpisywali się do wyłożonej księgi pamiątkowej.

W dalszej kolejności przekazany został sztandar dla Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej.

Odczytano akt nadania sztandaru podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, zaś przewodniczący komitetu fundacyjnego sztandaru, Starosta Kazimierski Jan Nowak przekazał sztandar w imieniu fundatorów – samorządów miejskich i gminnych powiatu kazimierskiego – do rąk komendanta Wiesława Leśniakiewicza.

Od komendanta Leśniakiewicza sztandar przejął poczet sztandarowy Komendy Powiatowej PSP.

Ostatnim akcentem części oficjalnej piątkowych obchodów były awanse i odznaczenia. Awansowano na wyższy stopień 37 funkcjonariuszy strażackich z regionu świętokrzyskiego zaś medale i odznaczenia wręczono kilkudziesięciu osobom, także cywilom.

Galeria zdjęć

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Więcej zdjęć na www.pilarscy.eu