„Cała Polska czyta dzieciom” – czyli wychowywanie przez czytanie

6 czerwca 2014 | admin3

„Czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością

prawdziwie magiczną”

 cyt. Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska

 

Nie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowaniu i rozwoju człowieka, i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość, wzbogacając język i dziecięcą wyobraźnię. Rozumiejąc to i doceniając, nauczycielki Przedszkola przy Zespole Szkół w Opatowcu, w ramach społecznej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, corocznie organizują spotkania pt. „W magiczny świecie baśni”.

W ramach realizowanego cyklu spotkań z książką nauczycielki codziennie, w trakcie poobiedniego odpoczynku, czytają dzieciom bajki. Często do akcji włączają się również rodzice. Natomiast w czerwcu – z okazji Dnia Dziecka do wspólnego czytania dzieciom zapraszani są goście, związani z życiem szkoły.

W tym roku 3 czerwca 2014 r. w akcji „cała Polska czyta dzieciom” wzięli udział: Hubert Krupa – Sekretarz Gminy Opatowiec, Beata Adamczyk – Dyrektor Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu, Dorota Tarka – Boksa – Bibliotekarz oraz Maria Chabinka – Pielęgniarka.

Dzieci, oprócz pięknych utworów, obdarowano słodyczami. W ramach podziękowania przedszkolaki zaprezentowały inscenizację pt. „Przygody niegrzecznej żabki”.

Celem spotkania było zachęcenie dzieci do kontaktu z książką i wyrabianie od najwcześniejszych lat nawyku i potrzeby obcowania ze słowem czytanym.