25 czerwca 2014 r. ostatecznym terminem składania wniosków o dopłatę do materiału siewnego w Agencji Rynku Rolnego

11 czerwca 2014 | informatyk

Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

Głównym celem udzielania takich dopłat jest zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego, a tym samym podniesienie poziomu jakości uzyskiwanej produkcji roślinnej. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

Formularze wniosków oraz warunki uzyskania dopłaty dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl

 

Dopłaty do materiału siewnego – informacja ARR